Vinterträdgård 2000 m2 - Interaktiv konstutställning

Under februari 2023 bjuder Hofs Lifs och Under Ekarna in till skapandet av Vinterträdgård 2000 m2. Det är en interaktiv konstutställning tänkt som inspiration till en organisk platsutveckling.


Lördag 25 februari, kl 18-21

Kungsgatan 29-31, Hofs Lifs & Under Ekarna


För att något ska kunna bli till krävs alltid en idé. Denna vinterträdgård blir därför ett gemensamt bidrag till vår vision om förvandlandet av den här parkeringsplatsen som vi befinner oss på. Från planlös parkering till tänkvärd trädgård.

 

Det här är en manifestation för det nutida Växjö.

Vi vill gärna frammana bilden av en trädgård för människan. Här kan vi som människor odla oss, ja odla vår mänsklighet - och värdighet. I en sådan trädgård bor insikten och lusten att lekfullt odla, kultivera oss själva till bättre och mänskligare människor. Här ryms alla människor, unga som gamla.

 

Vad gör trädgården mitt i vintern? Jo, då odlar den drömmen om sig själv – för sommaren. Det är under vintern som fjolårets frukter och frön mognar. Det måste få vara mörkt och kallt en tid för att det sedan ska kunna gro till våren.

Vår förhoppning är att den här trädgårdshändelsen blir till frön och viljekrafter för framtiden. Ja, ett slags impuls för det fortsatta utvecklandet av Ringsberg/Kristineberg som kulturmötesplats.


Varje dag är betydelsefull när det gäller att återskapa möjligheterna för trädgård och odling, och för platsutveckling. Syftet med omvandlingen av parkering till trädgård är att på ett kulturellt och konstnärligt plan skänka motivation till det som vi innerst inne vet måste ske. Vi vill erbjuda detta bidrag till staden Växjö och alla dess invånare.

 

Låt oss nu få påbörja en förändring av platsen. Vår övergripande utgångspunkt är kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling. Vad som behövs är människor i gemenskap som gör vad de finner nödvändigt. Det är enbart tillsammans som det går att skapa en trädgård i slutet av januari.

 

Anslut dig till 2000 m2 – att förvandla en asfalterad parkeringsyta till en offentlig trädgård vid Ringsberg/Kristineberg i Växjö

/vinterträdgård 2022