Tankarnas Trädgård - Kafésamtal - vår 2023

Tankarnas Trädgård arrangerar kafésamtal i höst. Välkomna att delta, fika och samtala på följande tema: 


5/2 2023 Vad är vänster och vad är höger?

Begreppen vänster och höger är sedan länge slagträn i den politiska debatten. Under franska revolutionen var vänstern de som ville ha radikala samhällsförändringar och störta monarkin, medan högern stod på kungens sida. Hundra år senare var vänstern de liberala och socialistiska partierna och högern de konservativa. Under 1900-talet försköts gränsen till att ligga mellan socialdemokrater och liberala. Vad innebär begreppen idag? Är de fortfarande relevanta? Var går i så fall skiljelinjen nu?
Pål Karlsson inleder samtalet.


Söndag 5 februari, kl 15-17
Disponentvillan/Under ekarna, Kungsgatan 29 C, Växjö


26/2 Fred på jorden, fred med jorden

Ett samtal om avspänning för social och ekologisk omställning. De militära utgifterna är mångfaldigt större än summorna för klimatåtgärder. Varför är det så? Hur har vi hamnat i ett läge både globalt och i Sverige där ojämlikheten ökar? Vad bör göras?
Inledning av Ellie Cijvat.


Efter samtalet blir det årsmöte i Tankarnas trädgård.

Söndag 26 februari, kl 15-17
Disponentvillan ”under ekarna”, Kungsgatan 29 C, Växjö


26/3 Ett år efter Rysslands inmarsch i Ukraina: Vart är världen på väg?

Världen stöps om i rask takt. Sverige och Finland är på väg in i Nato. Europa är i svår kris på grund av sanktionerna mot Ryssland. Men merparten av jordens länder sluter inte upp i sanktionskriget. Många länder i globala Syd orienterar sig i stället alltmer mot Öst. Algeriet, Argentina och Iran, Saudiarabien, Turkiet, Egypten och Indonesien knackar på dörren till BRICS. Vad är det egentligen som händer? Håller västvärlden, med USA i spetsen, på att förlora sin dominans? Vad kommer det i så fall att innebära? Hur borde Sverige ställa sig?
Pål Karlsson inleder.


Söndag 26 mars, kl 15-17
Disponentvillan ”under ekarna”, Kungsgatan 29 C, Växjö


16/4 Eudaimonia – Det goda livet i klimatomställningens tid

När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar att leda till ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? Vi behöver inte endast hitta nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva. Kan filosofen Aristoteles ge stoff till nya estetiska och politiska horisonter via det antika idealet om mänsklig blomstring, eudaimonia?


Erik Alfredsson presenterar en bok av idéhistorikern Klas Grinell som inledning till samtalet


Söndag 16 april, kl 15-17
Disponentvillan ”under ekarna”, Kungsgatan 29 C, Växjö


Kvällarna arrangeras av Tankarnas Trädgård i samarbete med Under Ekarna.


OBS! Lokalen tar max 20 deltagare.


Välkomna!