Öppen verkstad: Cykel 


Under Ekarna bjuder in till öppen verkstad där du, tillsammans med andra och handledare, kan introduceras till eller fördjupa dig i ett hantverk. I ett slags kreativa laborationer vill vi handgripligt kunna våga, möta, leka, experimentera, skapa, forma och utveckla. 


När? Tisdag 26/10, 18:00-20:00

Var? Kungsgatan 29, Hofs Lifs, verkstaden

Vad? Tema: Cykel

Föranmälan: ekarna@underekarna.com 


Cykelverkstad - få hjälp med lagning, verktyg, idéer, inspiration. Tillsammans lär vi oss laga våra cyklar. Vår öppna verkstad är kostnadsfri & Under Ekarna står för grundmaterial. Maxantal 15 personer. Ta med din cykel eller påbörjat projekt till verkstaden. 


Ordet ateljé kommer från franskan och betyder verkstad för konstnärer. Alla människor bär på konstnärliga förmågor och i vår tid behövs det större tillgång till ateljéer. Tanken med Under Ekarnas ateljéer är att ge nya förutsättningar för skapande. Inom de grundläggande konstformerna ska det gå att pröva idéer och testa tankar. Ateljéerna får en allmän inriktning och kan användas på flera olika sätt av olika grupper. Det rör sig om ett slags allverkstäder eller kreativa laboratorier för att handgripligt kunna våga, möta, leka, experimentera, skapa, forma och utveckla.