Lyktstund - Novemberljus

10 november


I årets allra mörkaste tid

En lyktstund på Kristineberg/Ringsberg


Torsdag 10 november 2021, klockan 18:00-20:00

Litet kafé med brytbröd, stjärnkakor och varm saft


I vilande trädgårdspark, intill erfarna hus, små lyktors sken i mörkrets skydd

Där viskas om platsens själ, omkring trädens tid, genom lågors liv

Lanterneljus bland stjärneljus, brinn, brinn, brinn


Se mörkret Hör ljuset