Earth Week: Hållbara tankar och ett hållbart tänkande

Onsdag 22/3 

18:00, DIsponentvillan, Kungsgatan 29, Växjö"Ett organiskt seminarium om det immateriella, om kulturen och vårt eget tänkande. Här återfinns grundförutsättningarna för det verkligt hållbara och förändringsmöjliggörande samhället - för den medvetna, omdömesgilla och handlingskraftiga människan."Kvällens seminarium utforskar vad hållbara tankar och hållbart tänkande egentligen innebär. Medarbetare från projektet Under Ekarna och inbjudna gäster inleder och öppnar sedan upp för gemensamma samtal. 


Earth Week är Växjö kommuns årliga hållbarhetsvecka i mars som lyfter framtidens frågor kring hållbarhet. 2023 pågår veckan 20-25 mars.