/KAFÉET OCH BUTIKEN

Vårt kafé och butik håller öppet under evenemang, där erbjuder vi besökare att köpa såväl egentillverkade som förädlade produkter. 


Under Ekarnas vision är att skapa förutsättningar för fysiska möten där kulturen är levande och har ett naturligt sammanhang kopplat till platsen. Ett kafé och en butik med produkter från trädgården och de egna ateljéerna görs för att inspirera och medvetandegöra. Det erbjuder också möjligheten till enkla möten och upplevelser.