KULTURELLA LÄRLINGSPLATSER

Vara en del av ett kreativt och visionsstyrt sammanhang - Komma vidare i den egna utvecklingen -  Testa hantverk och konstnärligt arbete - Öva förmågan att tänka själv, följa sitt hjärta och att ta initiativ - Lära mera och pröva på vad kulturell verksamhet innebär - Få erfarenhet av att starta upp och förverkliga en ny kulturverksamhet - Utveckla nya sätt att arbeta med kultur och hållbarhet - Genomföra eget arbete/delmoment/projekt

/KULTURELLA LÄRLINGSPLATSER

Under Ekarna erbjuder kulturella lärlingsplatser för ungdomar mellan 15-30 år med och utan funktionsvariationer. Lärlingsperioden innebär att vara en del av Under Ekarna. Unga människors erfarenheter, visioner och medskapande är viktiga faktorer i uppbyggnadsarbetet. I och med verksamheten skapas en gynnsam miljö för initiativ, utveckling och att åstadkomma något meningsfullt tillsammans.  


Det finns flera sätt att delta och engagera sig. Lärlingskapet kan läggas upp som praktik, projektarbete, volontärskap, kompetensutveckling, meningsfullare vardag, daglig verksamhet, rehabilitering; och även i andra former som växer fram under tiden. Vad som är gemensamt för alla är att lärlingsperioden handlar både om att lära in och att lära ut. Motiven till en lärlingsplats är personliga och kan se olika ut för var och en. 

Innehåll

 • Tillfälle att testa och pröva på inom flera olika kulturområden: trädgård, mat, hantverk, renovering, konst, formgivning, aktionsforskning, seminarium, scen, evenemang, butik, utställning, produktutveckling, ta hand om huset och platsen
 • Kulturell arbetsgemenskap och socialt sammanhang
 • Samskapa, starta upp och driva en ny kulturverksamhet
 • Dela och bidra med egna kunskaper, erfarenheter och synpunkter
 • Möjlighet att arbeta med egna projekt inom ramen för initiativet 
 • Bygga kontaktnät
 • Utvecklande samtal, möten och samarbeten
 • Handledning och vägledning

Form

 • Upplägget vilar på en gemensam vision och värdegrund
 • Målgrupp: Ungdomar 15-30 år
 • Grupp: 10-16 platser
 • Omfattning: Period upp till 6 månader, med möjlighet till förlängning
 • Handledning och egen mentor
 • Individuellt utformat deltagande och schema
 • Tallriksmodellen:  1. Arbete/sysslor/praktik, 2.Lärande/kompetensutveckling/inspiration,
  3. Eget val/projekt. (Omfattningen för respektive del varierar för var och en.)
 • Struktur över dagen/veckan: Samling, aktivitet, handledning, måltid, samtal, evenemang
 • Årstidsbaserad verksamhet med moment som växlar över året
 • Självförvaltning: Samarbete och delaktighet vad gäller husligt, städ, handling, mat,
  trädgård och mark
 • Öppet för alla intresserade
 • Rekrytering genom skolor, universitet, kommun, af/samstart, föreningar, annonsering
 • Start och deltagande sker efter studiebesök, samtal, planering, överenskommelse (innehållande syfte, mål etcetera)

Intention

Ett syfte med Under Ekarna är att erbjuda ungdomar en inkluderande mötesplats, en ny plattform för kulturliv. Under Ekarna innebär ett närmande mellan kulturen och ungdomars vardagliga liv. Detta stärker både ungdomar och samhället. Ungdomars aktiva medskapande och kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling fungerar som projektets huvudsakliga arbetsområden.

 

Under Ekarna lyfter fram kulturens framtidsmöjligheter. En av kulturlivets nya uppgifter är att etablera mötesplatser för ungdomar vars tema är samhällsutveckling. Inte som något tråkigt svårt, utan som ett kreativt kunskapande projekt. Inom Under Ekarna kommer det att finnas förutsättningar för ungdomar att tillsammans med handledare kunna göra, kommunicera, diskutera, visa, inspirera, pröva, leka, forska och testa hållbar utveckling.

 

Under Ekarnas funktion är att ge kulturell inspiration, stimulera deltagande och att skapa förutsättningar för möten och ungdomars initiativ. Under Ekarna gestaltar hur framtiden skulle kunna se ut om kulturlivets roll i samhällsutvecklingen uppgraderades, om kulturen tillämpades på fler och nya sätt.

 

Inom Under Ekarna kan konstnärliga och vetenskapliga perspektiv stråla samman med berikande synsätt från olika livsåskådningar. Inriktningen är att bilda ett sammanhang där allt och alla verkligen kan mötas - mångsidigt och tolerant, något medryckande kultursocialt som märks, motiverar och möjliggör.

 

Under Ekarna blir en fullt offentlig kulturmötesplats. Den är till för ungdomar och alla andra. Under Ekarna ger uttryck för det allmänmänskliga. Den gemensamma nämnaren är människan själv och hela verksamheten genomsyras av en organisk och humanistisk princip.